Mål: M 11429-12

MÖD 2013:28

Vägledande avgörande

Ett moderbolag har i ett visst fall ansetts ansvarigt för att sanera en damm som förorenats av dotterbolaget.