Mål: P 1602-13

Avgörande

Fråga om bygglov för 5 kvadratmeter stort växthus invid gräns till
grannfastighet.