Mål: P 1296-13

Avgörande

Fråga huruvida farstukvist är att anse som en bygglovspliktig tillbyggnad.