Mål: M 1278-12

Avgörande

Ansökan om tillstånd till torvtäkt har avslagits enligt stoppregeln i 9 kap. 6 g § miljöbalken.