Mål: P 2238-13

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, dömt ut ett förelagt vite. Särskilda skäl att jämka vitet har inte ansetts föreligga.