Mål: M 10193-12

Avgörande

Fråga om dispens från biotopskydd (allé). Dispens har medgetts för nedtagning av s.k. riskträd på en kyrkogård, däremot inte för träd där syftet angetts vara att återplantera för att möjliggöra en jämnare tillväxt och ett enhetligt intryck.