Mål: M 9156-12

Avgörande

Mål angående talan om återbetalning av brukningsavgifter. Frågor i målet avser betalningsansvar för vattenförbrukning som överstiger normalförbrukningen samt om ansvar för att storleken på fastighetens vattenmätare och därmed den fasta avgiften motsvarat fastighetens möjliga vattenförbrukning.