Mål: F 10033-12

MÖD 2013:23

Vägledande avgörande

Fråga om ledningsrätt kunde upplåtas för enskild fastighet utanför verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning.