Mål: M 5301-12

MÖD 2013:39

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har begränsat ett tillstånd till uttag av grundvatten under Kristansstadsslätten för jordbruksändamål att gälla under 25 år.