Mål: M 5298-12

MÖD 2013:39

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har begränsat ett tillstånd till uttag av grundvatten under Kristiansstadsslätten för jordbruksbevattbning att gälla under 25 år.