Mål: M 6589-12

Avgörande

Villkor för buller för verksamhet som hanterar returmaterial i form av trästolpar och slipers.