Mål: M 10104-12

Avgörande

Fråga om länsstyrelsen var rätt tillsynsmyndighet i förhållande till en begäran om tillsynsåtgärder avseende viss verksamhet.