Mål: M 1219-12

Avgörande

Målet avser villkor för tillstånd enligt miljöbalken för utökad verksamhet vid kraftvärmeverket i Västerås. Mark- och miljöverdomstolen har prövat frågan om villkor för produktion av el och värme genom förbränning av bland annat avfall.