Mål: M 8451-12

Avgörande

En fastighetsägare yrkade i Va-nämnden att det kommunala va-bolaget skulle bekosta den pumpstation som fastighetsägaren varit tvungen att anlägga på sin fastighet för att ha möjlighet att använda den allmänna va-anläggningen. Va-nämnden lämnade talan utan bifall. Sedan fastighetsägaren överklagat nämndens beslut fastställde hovrätten Va-nämndens beslut.