Mål: P 11451-12

Avgörande

Prövningstillstånd har meddelats avseende överklagandet från Stockholms stad