Mål: M 9818-12

Avgörande

Fråga om kommunen har haft särskilda skäl att inte placera en förbindelsepunkt för vatten och avlopp intill en fastighets omedelbara närhet. Hovrätten instämmer i Va-nämndens bedömning att det inte fanns skäl att frångå huvudregeln om förbindelsepunkts läge.