Mål: F 6231-12

Avgörande

Inrättande av gemensamhetsanläggning för ändamålet vatten- och avloppssystem. Fråga om väsentlighetsvillkoret var uppfyllt för två fastigheter som motsatte sig anslutning och om båtnads- och opinionsvillkoren var uppfyllda för anläggningen.