Mål: M 9731-12

Avgörande

Efter att tillstånd att hålla vilthägn dragits in uppkom fråga om föreläggande att nedmontera aktuellt hägn skulle upphävas på grund av att en arrendator sökt tillstånd att hålla nötkreatur i hägnet. MÖD fann inte skäl att upphäva föreläggandet. MÖD har också avslagit en begäran om vilandeförklaring.