Mål: P 3666-12

MÖD 2013:48

Vägledande avgörande

Fråga om detaljplan för bebyggelse i Linköping kan skada SAAB:s intresse bedriva fortsatt verksamhet på Linköpings flygplats.