Mål: P 7703-12

MÖD 2013:10

Vägledande avgörande

Fråga om utdömande av vite. Kravet på delgivning av vitesföreläggande enligt 2 § viteslagen har inte ansetts omfatta ett beslut av en kommunal nämnd som i sak endast innebär att tiden för fullgörande av vitesföreläggandet förlängs.