Mål: F 1263-12

Avgörande

Fråga om rättegångskostnadens fördelning när part vunnit endast del av talan.