Mål: M 4123-12

Avgörande

Fråga om utdömande av vite enligt miljöbalken när föreläggande avseende nedskräpning av fastighet med skrotade bilar m.m. inte efterföljts.