Mål: F 6085-12

MÖD 2013:21

Vägledande avgörande

Fråga om Lantmäteriets möjligheter till delegation till styrelsen i en samfällighetsförening enligt 24 a § anläggningslagen.