Mål: M 7252-12

Avgörande

Brukningsavgifter; Klagande gjorde gällande att den vattenförbrukning som legat till grund för kommunens fakturering av brukningsavgift var felaktig och att felet uppstått i samband med att en ny vattenmätare satts upp. Va-nämnden konstaterade att den genomsnittliga förbrukningen var ungefär lika stor under den tid då den gamla mätaren var uppsatt som under den tid då den nya varit uppsatt samt att den nya mätaren testkörts utan anmärkning. Va-nämnden fann sammantaget inget stöd för påståendet att det skulle ha förekommit något fel vid mätningen av vattenförbrukningen. Hovrätten delade Va-nämndens bedömning och avslog överklagandet.