Mål: M 8670-12

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har inte funnit anledning att bifalla ansökan om bidrag om bygdeavgiftsmedel.