Mål: M 7828-12

MÖD 2013:11

Vägledande avgörande

Frågan om utdömande av vite mot bolagsmän i ett handelsbolag. Endast handelsbolaget hade förelagts vid vite och därför går det inte att döma ut vitet mot bolagsmännen.