Mål: P 6846-12

Avgörande

Målet avsåg överklagande av fem fristående bygglov. Länsstyrelsen hade inte prövat samtliga bygglov. Eftersom länsstyrelsen inte prövat alla bygglov återförvisades målet till länsstyrelsen för ny handläggning.