Mål: P 4971-12

Avgörande

Fråga om bygglov för båthus är förenligt med detaljplan.