Mål: F 10207-14

Avgörande

Mål om höjning av tomträttsavgäld. Underlåtenhet att kommunicera av ena parten åberopade jämförelseobjekt har ansetts utgöra grovt rättegångsfel och föranleda återförvisning till mark- och miljödomstolen.