Mål: M 2920-14

MÖD 2014:47

Vägledande avgörande

En etablering av vindkraftverk har inte ansetts stå i strid med 4 § artskyddsförordningen. Målet har återförvisats till miljöprövningsdelegationen för fortsatt handläggning.