Mål: M 4937-14

Avgörande

En ansökan om dispens från 4 § artskyddsförordningen om förbud mot att avsiktligt döda och störa fåglar vid uppförande av vindkraftverk har avvisats av Mark- och miljööverdomstolen. Även fråga om inhämtande av ett förhandsavgörande från EU-domstolen.