Mål: F 10217-14

Avgörande

Mål om höjning av tomträttsavgäld. Underlåtenhet att kommunicera av ena parten åberopade jämförelseoblekt har annsetts utgöra grovt rättegångsfel och föranleda återförvisning till mark- och miljödomstolen.