Mål: F 985-14

Avgörande

Ersättning vid fastighetsreglering. På grund av den påtagliga förbättring som fastighetsregleringen inneburit för den mottagande fastigheten har ersättningen bestämts efter ett genomsnittsvärde i stället för ett marginalvärde.