Mål: F 11385-13

Avgörande

Fråga om nödvändig processgemenskap utgjort hinder för målets prövning. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att käromålets utformning påverkar bedömngen av talerätten. Redan kärandens påstående om en rätt för egen del gentemot svaranden har ansetts innebära att käranden har talerätt.