Mål: F 2555-14

Avgörande

Fråga vid tillämpning av 4 kap. 3 a § expropriationslagen huruvida eventuellt förväntningsvärde, som uppkommit på grund av tidigare planaktiviteter från kommunens sida, ska beaktas vid bestämmande av expropriationsersättning.