Mål: M 7026-14

Avgörande

Strandskyddsdispens har bedömts kunna meddelas eftersom planerad nybyggnad var placerad inom befintlig hemfridszon och inte ansågs innebära en utökning av denna på ett sätt som strider mot strandskyddets syften (se även mål nr P 6883-14)