Mål: P 6883-14

Avgörande

Hinder för beviljande av bygglov för bostadshus pga ökad insyn och viss inskränkning av utsikt i område utanför detaljplanelagt område har inte ansetts föreligga (jfr M 7026-14).