Mål: F 238-14

MÖD 2014:53

Vägledande avgörande

Fastighetsreglering. Förutsättningar har bedömts föreligga för överförande av ett 400 kvadratmeter stort område. En ledamot är skiljaktig.