Mål: M 195-14

MÖD 2014:42

Vägledande avgörande

Av mark- och miljödomstolen fastställda villkor angående energihushållning för petrokemisk industri har delvis upphävts av Mark- och miljööverdomstolen.