Mål: P 4072-14

Avgörande

Ändrad användning av byggnad från bostadsändamål till bed and breakfast-verksamhet har med hänsyn till bl.a. att hela det tidigare bostadsutrymmet tagits i anspråk för den nya verksamheten ansetts vara ett sådant väsentligen annat ändamål som kräver bygglov.