Mål: M 6637-14

Avgörande

I ett mål om föreläggande att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet har Mark- och miljööverdomstolen ändrat mark- och miljödomstolens dom endast på så sätt att tiden för när ansökan ska ha getts in flyttas fram.