Mål: M 8182-14

Avgörande

Då länsstyrelsens återförvisningsbeslut inte inneburit något avgörande i sak borde mark-och miljödomstolen ha avvisat nämndens överklagande i stället för att pröva det i sak. Mark- och miljööverdomstolen upphäver därför mark- och miljödomstolens dom och avvisar nämndens överklagande av länsstyrelsens beslut.