Mål: M 2762-14

Avgörande

Uppförande av fem vindkraftverk har efter anmälan förbjudits med stöd av miljöbalken bl.a. med hänvisning till att dessa inte placerats inom ett område som utpekats i kommunens vindkraftsplan. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt länsstyrelsens beslut vilket innebär att ärendet återlämnas till miljö- och byggnämnd för fortsatt handläggning (se även P 2761-14).