Mål: M 11797-13

Avgörande

Villkor i tillstånd för gruvverksamhet. Fråga om varningssystem i form av trafikljus ska inrättas vid landsväg som skulle kunna översvämmas vid dammbrott. MÖD fann att den utredning som presenterades inte gav skäl till att sådant system var erforderligt.