Mål: M 4360-14

Avgörande

Miljö- och hälsoskyddsnämnd har haft tillräckliga skäl att förelägga om utredning av stegljudsisolering trots att hyresgästen flyttat.