Mål: M 383-14

Avgörande

Ett föreläggande om rättelse av utförda åtgärder, vilka bedömts utgöra vattenverksamhet, har inte ändrats.