Mål: F 5348-14

Avgörande

I ett mål om skadestånd har Mark- och miljööverdomstolen konstaterat att någon behörighet att pröva den talan som förs i målet inte finns. Mark- och miljödomstolens dom har därför upphävts och bolagets talan avvisats