Mål: F 5344-14

Avgörande

I ett mål om skadestånd har Mark- och miljööverdomstolen konstaterat att behörighet att pröva den talan som förs av bolaget inte finns. Mark- och miljödomstolens dom har därför upphävts och bolagets talan avvisats.