Mål: M 8408-14

Avgörande

En lantbrukare har förbjudits att släppa ut avloppsvatten från en vattentoalett till en gödselbrunn. Mark- och miljööverdomstolen har godtagit förbudet.