Mål: M 3753-14

Avgörande

Befintlig utredning har inte ansetts visa att en avloppsanläggning uppfyller de miljö- och hälsoskyddskrav som bör ställas på en sådan aläggning. Ansökan om att inrätta avloppsanläggningen har därför avslagits.